مشاهده لیست استعلام کالا

شماره
عنوان
مهلت فروش اسناد از تاریخ
مهلت فروش اسناد تا تاریخ
مهلت ارائه اسناد
اسناد
شماره : 98-1-149
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1398/05/27
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1398/06/03
مهلت ارائه اسناد : 1398/06/03
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : کردستان - سنندج - بلوارجانبازان - سايت اداري (توس نوذر) – کد پستي 34463-66168 شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان دفتر حراست و امور محرمانه
شرح : 98-1-149 خريد سيم آلومينيوم روكشدار 70

شماره : 98-1-147
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1398/05/27
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1398/06/03
مهلت ارائه اسناد : 1398/06/03
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل :
شرح : 98-1-147 خريد جعبه انشعاب نوع ABS