مشاهده لیست استعلام خدمت

شماره
عنوان
مهلت فروش اسناد از تاریخ
مهلت فروش اسناد تا تاریخ
مهلت ارائه اسناد
اسناد
شماره : 98-2-43
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1398/07/24
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1398/08/01
مهلت ارائه اسناد : 1398/08/01
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : سنندج _ بلوار جانبازان سايت اداري شركت توزيع نيروي برق استان كردستان _ دفتر حراست و امور محرمانه
شرح : 98-2-43 شكستن تيرهاي بتوني انبار مركزي و جداسازي ميلگردهاي داخل آن و دسته بندي ميلگردها