موقعیت شما : صفحه اصلی / استعلام خدمت

مشاهده لیست استعلام خدمت

شماره
عنوان
مهلت فروش اسناد از تاریخ
مهلت فروش اسناد تا تاریخ
مهلت ارائه اسناد
اسناد
شماره : 99-2-3
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1399/03/03 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1399/03/13 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1399/03/13 23:59
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : سنندج _ بلوار جانبازان سايت اداري شركت توزيع نيروي برق استان كردستان _ دفتر حراست و امور محرمانه
شرح : استعلام 3-2-99 برداشت و ورود اطلاعات شبکه فشار ضعيف و مشترکين و پست ها در شهرستان هاي سنندج- ديواندره-بيجار (طبق ريز ليست وشرح خدمات پيوست) - اسناد استعلام بایستی تا ساعت 12 مورخ 99/03/13 تحویل دفتر حراست و امور محرمانه گردد.