موقعیت شما : صفحه اصلی / استعلام خدمت

مشاهده لیست استعلام خدمت

شماره
عنوان
مهلت فروش اسناد از تاریخ
مهلت فروش اسناد تا تاریخ
مهلت ارائه اسناد
اسناد
شماره : 99-2-6
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1399/05/13 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1399/05/20 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1399/05/20 23:59
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : سنندج _ بلوار جانبازان سايت اداري شركت توزيع نيروي برق استان كردستان _ دفتر حراست و امور محرمانه
شرح : برونسپاری خدمات فناوری اطلاعات