امروز: شنبه 16 آذر 1398

مشاهده لیست استعلام خدمت

شماره
عنوان
مهلت فروش اسناد از تاریخ
مهلت فروش اسناد تا تاریخ
مهلت ارائه اسناد
اسناد
شماره : 98-2-46
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1398/09/11 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1398/09/18 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1398/09/18 23:59
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : كردستان - سنندج _ بلوار جانبازان سايت اداري شركت توزيع نيروي برق استان كردستان _دفتر حراست و امور محرمانه
شرح : برداشت و ورود اطلاعات شبکه فشار ضعيف و مشترکين و پست ها در شهرستان هاي سقز- ديواندره-بيجار-کامياران

شماره : 98-2-40
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1398/09/12 14:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1398/09/19 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1398/09/19 23:59
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : كردستان - سنندج _ بلوار جانبازان سايت اداري شركت توزيع نيروي برق استان كردستان _دفتر حراست و امور محرمانه
شرح : استعلام ارسال پيامك (شارژ پنل ارسال اطلاعات قبض و اخطار)