موقعیت شما : صفحه اصلی / استعلام کلید در دست

مشاهده لیست استعلام کلید در دست

شماره
عنوان
مهلت فروش اسناد از تاریخ
مهلت فروش اسناد تا تاریخ
مهلت ارائه اسناد
اسناد
شماره : 99-3-7
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1399/06/24 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1399/06/29 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1399/06/29 23:59
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : سنندج _ بلوار جانبازان سايت اداري شركت توزيع نيروي برق استان كردستان _ دفتر حراست و امور محرمانه
شرح : بهسازي و اجراي تعميرات ضروري دو باب ساختمان تابلوخانه شهرک صنعتی شماره سه سنندج (به ابعاد داخلی 2.65*5.30 متر)

شماره : 99-3-8
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1399/06/24 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1399/06/29 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1399/06/29 23:59
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : سنندج _ بلوار جانبازان سايت اداري شركت توزيع نيروي برق استان كردستان _ دفتر حراست و امور محرمانه
شرح : مهار سنگ‌های پلاک در حال سقوط نمای اضلاع ساختمان اداری‌عملیاتی امور شمال توزیع برق شهرستان سنندج و نصب سنگ‌های پلاک جایگزین سنگ‌های کنده‌شده