موقعیت شما : صفحه اصلی / میزخدمت / استعلام کالا

مشاهده لیست استعلام کالا

شماره
عنوان
مهلت فروش اسناد از تاریخ
مهلت فروش اسناد تا تاریخ
مهلت ارائه اسناد
اسناد
شماره : 1400-1-78
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1400/04/01 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1400/04/06 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1400/04/06 23:59
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : خرید مسیر یاب و عیب یاب کابل از طریق سامانه ستاد ایران
شرح : خرید مسیر یاب و عیب یاب کابل از طریق سامانه ستاد ایران